ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

Тема: Йде нашим краєм золота -осінь 
Мета: МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК
Зв'язне мовлення: вчити дітей описувати осінь за схемами, будувати діалог на запропоновану тему та залучати дітей до елементарних правил ведення діалогу (вміння слухати і розуміти співрозмовника; формулювати і ставити запитання; будувати відповідь у відповідності з почутим).
Граматика: вчити підбирати прикметники до іменників, вправляти у вживанні складних речень із сполучниками, «адже», «тому що», «бо», «я думаю...» «я гадаю...». ;
Словник: збагачувати словник дітей новими словами та словами, що означають осінні явища.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК «У світі природи»
Систематизувати уявлення дітей про пору року - осінь, закріпити знання про ознаки та прикмети осені.
ХУДОЖНЬО - ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК
Уточнити знання про натюрморт, формувати вміння самостійно створювати його.
Розвивати мовлення, мислення, творчу уяву, пам'ять, самостійно шукати способи спільного досягнення мети; творчо реалізовувати себе в груповій роботі; виховувати інтерес до пізнання нового, любов до природи


Читати далі

Тема: «Мандрівка в Космос»
Мета:продовжувати формувати вміння працювати з логічними блоками З. Дьєнеша, удосконалювати знання дітей про геометричні фігури, закріпити вміння класифікувати предмети за кількома властивостями (колір, форма, розмір, товщина); вміти порівнювати, класифікувати, узагальнювати та користуватися картками-символами; продовжувати вчити вирішувати логічні завдання на основі зорового сприйняття інформації та розв’язувати приклади на додавання та віднімання, розвивати навчально-пізнавальні навички - уміння слухати, слідкувати за ходом розміркувань вихователя, цілеспрямовано здійснювати елементарну інтелектуальну та практичну діяльність; розвивати логічне мислення, уяву, увагу, пам’ять, виховувати активність, самостійність; вміння розмірковувати; інтерес до логіко-математичних знань.

 


Читати далі

Мета: вправляти в кількісній прямій і зворотній лічбі в межах 5, в порядковій лічбі, лічбі трьох груп предметів; вправляти у порівнянні множин; закріпити вміння співвідносити число і цифру; закріпити просторові відношення: під, між, ліворуч, праворуч; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати та робити висновки,  образне мислення, фантазію, дрібну моторику; виховувати доброзичливе ставлення до тварин, бажання піклуватися про них, дружні стосунки в дитячому колективі.


Читати далі

Мета: 
логіко-математичний розвиток: виявити вміння рахувати в межах 10 прямою і зворотною, кількісною та порядковою лічбою від заданого числа, співвідносити числа і цифру, викладати цифровий ряд від 1до 8;вміння застосовувати свої знання про час: дні тижня,місяці, формувати вміння знаходити відмінності та спільні ознаки геометричних фігур різних типів; складати та розв'язувати задачі, обгрунтовуючи свою відповідь; вміння писати графічні диктанти;
грамота:виявити вміння робити звуковий аналіз з трифонемних слів; складати речення  із заданою кількістю слів; стимулювати до вживання понять: »слова-назви», »слова-дії», »слова-ознаки»;
розвиток мовлення: виявити вміння добирати спільнокореневі слова до заданих слів та складати творчу розповідь із запропонованими словами;
розвивати логічне мислення, уяву, пам'ять, зв'язне мовлення;
виховувати бажання працювати самостійно.

 


Читати далі

Мета.   Мовленнєвий розвиток: Виявити вміння дітей відповідати на запитання вихователя повними реченнями, , самостійно складати розповіді про зиму по мнемосхемі, вправляти дітей у вживанні прикметників, в утворенні іменників за допомогою відповідних «пестливих»  суфіксів, розвивати мовний апарат.
Математика: Виявити  знання  дітей  про геометричні фігури: квадрат, круг, трикутник; знаходити форми на заданих предметах; визначати кількість предметів словами  «один», «багато» ;розрізняти предмети за величиною та  шириною.   Розвивати логічне мислення, виразність під час  читання поетичних творів, образну пам’ять, вміння слухати свого  товариша та висловлювати свою думку. Виховувати самодисципліну,  бажання та вміння діяти за вказівкою вихователя, бережливе ставлення   до природи.


Читати далі

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з творчістю народної художниці  М. Приймаченко; формувати вміння створювати вигадані зображення тварин та птахів на основі ознайомлення з фантастичними зображеннями звірів та птахів М. Приймаченко; навчати оздоблювати створені образи орнаментами та візерунками, використовуючи всю поверхню зображення; сприяти розвитку вміння створювати цікаву композицію; розвивати асоціативне сприйняття кольорів, зорову пам’ять; виховувати любов до зображувальної діяльності, цікавість до творчості народних майстрів

 


Читати далі

Мета: Удосконалити вміння порівнювати контрастні за кількістю множини, поняття більше, менше, стільки ж. Закріпити уявлення про число у межах 3, використовуючи зображення цифр; просторові відносини (на, під, за). Вправляти в знаходженні відмінностей та спільних ознак геометричних фігур (колір, розмір, форма).  Створити умови для розвитку логічного мислення, вчити аргументувати і доводити свою думку. Розвивати уяву, сенсорні здібності, дрібну моторику.  Викликати бажання створювати композиції силуетів з геометричних фігур за зразком. Виховувати наполегливість під час виконання завдань.


Читати далі

Мета: уточнити уявлення дітей про те, що означає «вміти дружити»; навчати осмислювати і оцінювати ситуацію, самостійно розуміти мотиви поведінки і співвідносити їх зі встановленими нормами;розширити знання про правила  дружби; виховувати бажання допомагати, дружити. 


Читати далі

Мета: розширити знання дітей про те, що планета Земля — спільна домівка народів світу; познайомити з особливос-тями зовнішнього вигляду представників людських рас (колір шкіри, волосся, очей); дати уявлення про те, що люди проживають у різних країнах, розмовляють різними мовами, мають різні культурні традиції та державні символи, але всі хочуть миру, виступають проти війни, борються за рівні права. Формувати допитливість, бажання жити в мирі з народами світу. Виховувати гордість за власну державу, повагу до людей інших країн.


Читати далі

Мета: розширити знання батьків про готовність дитини до школи; ознайомити з її складовими; формувати навички ефективної взаємодії з дитиною; створити атмосферу взаємодовіри і взаєморозуміння в групі.


Читати далі
Показані 1-10 із 10 записів.