ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

22 груд. 2017 р.

Склад ПК ЗДО №3 «Дюймовочка»   на 2018-2019н.р.

1. Головіна О.О.          – голова ПК

2. Гой О.С.                   – заступник голови ПК

3. Куценко Л.М.          – секретар

4. Щербак М.В.           – відповідальний з ТБ та ОП

5. Хоменко Н.М.         – відповідальний з пожежної безпеки

6. Довгань Л.М.           – відповідальний з правового захисту

7. Левицька Л.Г.          – скарбник

Культмасова та фізкультурна комісія

1. Головань В.І.            – голова культмасової комісії

2. Ковальчук О.Ю.       – заст. голови культмасової комісії

3. Лифар Л.В.                – член культмасової комісії

Комісія з соціального захисту

1. Гой О.С.                     – голова комісії соцстрахування

2. Росяк Л.М.                 – заступник голови соцстрахування

3. Кузнєцова О.Г.          – член комісії соцстрахування

Комісія по роботі з ветеранами

1. Свідова Л.С.               – голова комісії по роботі з ветеранами

2. Солтан Н. В.               – заступник голови комісії

3. Проценко М.В.           – член  комісії по роботі з ветеранами

Ревізійна комісія

1. Облаєва С.В.                – голова рев. комісії

2. Лишаєвата Н.А.           – заступник голови рев. комісії

3. Ніколаєвська Н.Л.       – член рев. комісії