ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

2 бер. 2018 р.

Матеріал та обладнання:
-    заготовка аркушів журналу (формат А4);
-    таблички з написами рубрик;
-    оформлена обкладинка журналу «Творчий педагог — творчі діти»;
-    підготовані опитувальники «Яка Ваша думка?»;
-    пам’ятки для педагогів та батьків;
-    табличка «Редакція журналу».
Попередній розподіл ролей:
Редакція – члени засідання педагогічної ради (Циганенко А.А., Бібік І.В., Довгань Л.М.)
Головний редактор – директор ДНЗ.
Відповідальний редактор – Щербак М.В.
Кореспонденти – вихователі
Порядок денний:
1.    Виконання рішень попередньої педагогічної ради.  (Інформація)
                                                                      Доповідач: директор ДНЗ Селіванова С.М.

2.    Перша сторінка    «Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку»   (за результатами тематичного вивчення)
                                                                     Доповідач: директор ДНЗ Селіванова С.М.
3.    Друга сторінка «Математика – це цікаво чи важко?»
                                                  Доповідач: виховательсередньоїгрупи Кузнєцова О.Г.
4.    Третя сторінка «Ефективне використання Блоків Дьєнеша  для розвитку логіко-математичної компетенції старших дошкільників».
                                               Доповідач: вихователь старшої «А» групи Щербак М.В.
5.    Четверта сторінка «Формування сенсорно-пізнавальної активності  дітей  раннього віку».
                                             Доповідач: вихователь І молодшої  групи Головань В.І.
6.    П’ята сторінка «Вплив сімейного виховання на розвиток логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку» 
                                                       Доповідач: вихователь ІІ молодшої  групи Гой О.С.
7.    «Роль дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку»
                                          Доповідач: вихователь старшої «Б»  групи Куценко Л.М..
8.    Шоста сторінка «Яка ваша думка»
                                                                                  Директор ДНЗ Селіванова С.М.
9.    Сьома сторінка «Найкращі цікавинки» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з логіко – математичного розвитку)
Педагоги
10.    Проект рішення про випуск журналу
                                                                                         Директор ДНЗ Селіванова С.М.
ХІД ПЕДРАДИ:

Г о л о в н и й   р е д а к т о р. Ми живемо в суспільстві знань і високих технологій. Автоматизація виробництва, комп'ютерне моделювання вимагають від більшості сучасних працівників достатньо розвиненого вміння чітко й послідовно аналізувати процеси. Малюка вже з перших років життя оточує математична інфор¬мація, тому дошкільна освіта має бути спрямо¬вана на виховання в дітей звички до повноцін¬ної логічної аргументації. Розвиток у дошкільни¬ків узагальнених способів розумової діяльності, засобів побудови пізнавальної діяльності є важ¬ливою передумовою формування в них життє¬вої компетентності, уміння орієнтуватися в мін¬ливому навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно й гармонійно взаємодіяти з оточенням.
Мета дошкільного навчального закладу: сфор¬мувати елементарні математичні знання в дітей дошкільного віку: дати їм уявлення про базо¬ві математичні поняття, навчити їх виконувати найпростіші математичні дії, сформувати відпо¬відні вміння і навички, підготувати до самостій¬ного застосування цих умінь під час розв'язання найрізноманітніших практичних і пізнавальних завдань, сприяти розвитку особистості взагалі.
Доведено, що ознайомлення з видами мате¬матичної діяльності у процесі їх цілеспрямова¬ного навчання допомагає їм усвідомити зв'язки та відношення об'єктів і дій.
У змісті дошкільної освіти, окресленому в Дер¬жавному стандарті та чинних програмах, пе¬редбачено сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відобра¬жають ознаки, властивості та відношення пред¬метів й об'єктів навколишнього світу.
Кожна з чинних освітніх програм передбачає блок освітніх завдань із логіко-математичного розвитку дітей різного віку.
Саме тому виникла ідея випустити журнал «Знання вихователя  - успіх дитини». Ця .ідея — можливість довести до педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, що в умовах оновлення суспільства, відродження національної культури орієнтація на творчий розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти. Сьогодні наше завдання — спрямувати спільні зусилля на пошук розв’язання виявленої проблеми. Запрошую до плідної співпраці всіх членів редакційної колегії.

    Перша сторінка журналу
Рубрика «Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку»   (за результатами тематичного вивчення)
Ведучий — редактор журналу, директор ДНЗ Селіванова С.М..

Міні¬-тренінг «Розвиток творчості педагогів»
Вправа «Нестандартний спосіб»
Мета: усвідомлення бар’єрів креативності, розвиток творчої уяви та самореалізації вихователів як фактор, необхідний для розвитку творчої особистості дошкільника. 
Хід тренінгу
ВЕДУЧІЙ: пропонує пограти в гру з м’ячем. Він кидає кому-¬небудь м’яч і називає при цьому будь¬ який предмет. Той, кому дістанеться м’яч, має назвати три нестандартних способи використання цього предмета. Наприклад, кидаючи м’яч, говорять «молоток». Окрім його прямого призначення, молоток можна використовувати як прес для того, щоб не розліталися зі столу аркуші; можна використати молоток як ручку для важкої сумки; можна, прив’язавши до нього шпагат, застосувати його як схил під час проведення будівельних робіт.
Відразу домовимся, що не вдаватимемось до універсальних способів використання більшості предметів: майже будь-¬який предмет можна намалювати, понюхати, доторкнутися до нього, багато предметів можна подарувати.
Отже, той, хто отримає м’яч, назве три нестандартних, нетрадиційних способи використання предмета, що дістався йому, і потім кине м’яч наступному гравцеві, назвавши інший предмет. Важливо, щоб м’яч потрапив до кожного.
Для більшого ефекту реалізації мети вправи психолог спонукає учасників реагувати швидко, тобто створює зовнішній бар’єр: обмеження часу, який дає про себе знати за наявності внутрішніх бар’єрів, актуалізуючи їх вплив на людину.
У ході роботи, коли хто¬-небудь тривалий час не може знайти черговий варіант нестандартного використання предмета, решті можна запропонувати показати, чи є в них свої варіанти, піднявши руку або кивнувши головою. У групі завжди виявляються декілька гравців, які мають один чи навіть більше варіантів.
Коли йдеться про труднощі, з якими учасники зіткнулися, виконуючи завдання, психолог може звернутися перш за все до тих, хто довго мовчав, не даючи відповіді, тоді як у багатьох варіанти були, і попросити повідомити своє бачення цієї ситуації.
Серед станів, що охоплюють учасників у ході виконання завдання, вони можуть називати хвилювання, тривогу, збентеження. Виникає ідея оцінювання: «... усі на мене дивляться і чекають, коли я відповім, і мені здається, що інші відповідали швидше і краще».
Достатньо часто під час обговорення вдається виявити такі внутрішні бар’єри креативності, як стереотипи, бажання будь¬що зробити правильно, орієнтація на схвалення, занижена самооцінка.
До зовнішніх бар’єрів прояву креативності, які виразно виявляють свій вплив у ході виконання цієї вправи, належить тимчасове обмеження (ситуаційний стрес¬чинник), оцінювання (цю реакцію учасники самі приписують людям, які оточують їх).
Вправа дає можливість краще зрозуміти, які умови сприяють прояву креативності.
Крім того, під час обговорення виникають ідеї щодо того, що допомагало виконати завдання. Серед них: нестатичність образу предмета, який виникає; свідома зміна образу предмета; сприятливі вільні обставини в групі.
Рефлексія
— У чому полягали основні труднощі, які постали перед вами під час виконання завдання?
— Які стани виникали і як вони змінювалися в ході роботи?
— Що вам допомагало впоратися з поставленим завданням?
— Як можна використати запропоновані вправи в практиці роботи з дітьми?

«Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку»   (за результатами тематичного вивчення» (доповідь)

Оформлення першої сторінки журналу
Учасники засідання публікують (наклеюють) схему «Інформаційно-¬методичне забезпечення логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку». 
«Інформаційно-¬методичне забезпечення логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку».

    Друга сторінка журналу
Рубрика «Математика – це цікаво чи важко?»
Кореспондент вихователь середньої групи Кузнєцова О.Г.

Довідкова інформація для участі в дискусії щодо математика – це цікаво чи важко?
Математика, природа, мова пронизують усю діяльність людини, математичні поняття використовуються на кожному кроці. Без них неможливий дивовижний технологічний процес, економічне процвітання. Тому виникає необхідність здійснювати логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку.
Наукові дослідження педагогів, психологів переконують, що готувати дітей до життя, до успішного навчання у сучасній школі мають висококваліфіковані фахівці, творчі особистості – вихователі у взаємодії з сім’єю.
У Законі України «Про дошкільну освіту» записано: «Дошкільна освіта – це цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. З погляду сучасної дошкільної освіти, дітей слід навчити не тільки обчислювати, вимірювати, розрізняти геометричні фігури, орієнтуватися в часі, у просторі, а й учити логічно мислити, розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси. Математичний розвиток дитини складається з двох взаємопов’язаних основних ліній: логічної (тобто підготовки мислення до способів міркування) і математичної (тобто формування математичних уявлень)».
Вихователь має пам’ятати, що центром педагогічної діяльності є дитина! Компетентна! Розсудлива! Людяна! Справедлива! Відповідальна! Творча!

Оформлення другої сторінки журналу
Учасники публікують (наклеюють) спільні рішення (схему) після обговорення запропонованих запитань. 

    Третя сторінка журналу 
Рубрика «Ефективне використання Блоків Дьєнеша  для розвитку логіко-математичної компетенції старших дошкільників».
Ведучий — відповідальний редактор, вихователь Щербак М.В. звертається до присутніх із промовою.(доповідь додається)
Оформлення третьої сторінки журналу

    Четверта сторінка журналу
Рубрика «Формування сенсорно-пізнавальної активності  дітей  раннього віку».
Кореспондент – вихователь І молодшої групи Головань В.І.

Пам’ятка вихователя ДНЗ
Девіз роботи педагогів закладу: 
«У центрі уваги — ДИТИНА, у центрі роботи — ВИХОВАТЕЛЬ».
Бути педагогом — означає бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути Апостолом Правди й Науки». 
(Софія Русова) 
    Прийшла до дитячого садка — зроби розумне і благородне обличчя.
    Щоразу, коли тобі хочеться командувати дітьми, згадай своє дитинство і про всяк випадок з’їж морозива.
    Нехай усі моделі світу, побачивши твою посмішку, подадуть у відставку. 
    Не лізь у душу до дитини, якщо тебе про це не просили.
    Йди на роботу з радістю, з роботи — з приємною втомою.
    Жартуй до тих пір, поки не навчишся. 
    Пам’ятай: поганий лікар може забрати життя, а поганий педагог — спопелити душу. 
    Приходити до дітей слід настільки підготовленою, щоб знати точно: для чого прийшла, куди прийшла, що робитимеш і чи буде від цього добре. 
    Щоразу, коли хочеться нагрубіянити кому¬небудь, рахуй до мільйона. 
    Люби свою адміністрацію так само, як і вона тебе, і ти проживеш довге, щасливе педагогічне життя. 
    Люби кого¬ небудь, і тоді в тебе все буде добре. 
    Якщо до тебе прийшли на заняття, уяви, що ти актриса, найкращий педагог країни, найщасливіша людина. 
    Завжди кажи батькам найкращу правду, яку ти знаєш.
    Пишайся своїми помилками, і тоді їх у тебе меншатиме. 
    Найвищий прояв педагогічної успішності — посмішка на обличчях дітей.
    Якщо ти вмієш звичайнісінький факт подати як відкриття і здивувати і захопити дітей, то можеш вважати, що половину справи ти зробила. 
    Пам’ятай: хороші педагоги живуть довго і майже ніколи не хворіють. 
    Віддай роботі все, а коли вийдеш зі стін дитячого садка, розпочни нове життя. 
    Намагайся завжди бути здоровою, навіть якщо в це ніхто не повірить. 
    Одягайся так, щоб бути прикладом і для дітей, і для дорослих. 
    Пам’ятай: якщо твій голос стає загрозливо хриплим, отже, ти робиш щось не те. 
    Добре, якщо пізнього вечора, коли ти згадуєш своїх вихованців, на обличчі з’являється посмішка. 

Оформлення четвертої сторінки
Учасники публікують (наклеюють) інформацію про те, хто з педагогів і які заходи провів з тематики педагогічної ради. Публікують пам’ятку.
 
    П’ята сторінка журналу 
Рубрика «Вплив сімейного виховання на розвиток логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку» 
Кореспондент - вихователь ІІ молодшої  групи Гой О.С.

Поради батькам щодо розвитку логіко-математичного мислення дітей

Навчання дошкільника математики - це передусім формування логіко-математичної компетентності - тобто вміння застосовувати знання у повсякденному житті. Адже «математика» оточує нас повсюди, це і має показати та пояснити дорослий малюку, зацікавлюючи його і підтримуючи стійкий інтерес до цієї захопливої, зовсім не «сухої» науки.
Пропонуємо декілька порад батькам про те, як можна розвивати логіко-математичне мислення дитини у невимушеній «домашній» обстановці, під час повсякденного спілкування.
    «МАТЕМАТИЧНІ» ПОРАДИ НА ЩОДЕНЬ НА ПРОГУЛЯНЦІ
Звертайте увагу дитини на цифри на будинках, машинах, рекламних щитах, вивісках. Називайте малюкові цифри, які бачите, і просіть, щоб він їх повторив. Для цього пограйте у гру «Відлуння». Наприклад: « Я скажу чотири, а ті повториш за мною двічі ( тричі..)». Така гра сприятиме закріпленню навичок лічби, розвитку уваги.
    «У КІМНАТІ»
• Коли дитина просить, щоб ви почитали їй улюблену казочку запропонуйте їй знайти відповідну сторінку за номером ( від 1 до 10 ).
• Якщо ви зібралися пересадити кімнатні квіти, запропонуйте дитині взяті та підібрати горщики відповідного розміру, полічити їх, скласти їх в оди за принципом мотрійки.
• Заохочуйте дитину самостійно організовувати свій ігровий простір Наприклад. Запропонуйте гру «Кафе». Нехай малюк сам підготує необхідні атрибути. А ви, відвідуючи «кафе» свого малюка, на забувайте хвалити його старанність.
    «НА КУХНІ»
• Під час приготування обіду спонукайте малюка лічити овочі та фрукти.
• Попросіть перебрати квасолю та горох у різні ємкості. Це завдана розвиватиме вміння дитини класифікувати предмети, а також дрібну моторику та сенсорику.
• Приготування вареників - цікава і захоплива справа, тож нехай ваш малюк допомагає їх ліпити, при цьому лічить, скільки він зробив сам, скільки ви, а скільки разом.
• Коли варите кашу, запропонуйте малюкові умовною міркою відміряти крупу. Можете проводити гру «Магазин», тобто «купувати» у дитини певні продукти.
• З чистих губок для миття посуду нехай дитина збудує будиночок, якщо вдається, то нехай сконструює кілька поверхів, а потім їх полічить.
• Пропонуйте маляті шукати на кухні предмети, схожі за формою на прості геометричні фігури, і називати їхнє місцерозташування. Наприклад «Мілка тарілка схожа на круг. Знаходиться на другій поличці зверху, в шухляді, біля чайника ».
    «В ПРИРОДІ»
• Виїжджаючи з дітьми на природу (на берег річки, озера,моря) можна полічити, хто знайшов більше камінчиків. Цікаво буде оголосити конкурсна віднайдення найменшого чи найбільшого камінчика.
• Камінчики можна розфарбувати фарбами, восковими олівцями.
• Малеча полюбляє кидати камінчики у воду. Позмагайтеся і покидайте їх на дальність: хто кинув далі, хто ближче.
• 3 шишок, каштанів, камінців, листочків, гілочок попросіть дітей викластиякусь геометричну фігуру, порівняти, яких матеріалів використанобільше.
• Залучайте дітей до ігор: «Скільки кроків до дерева?», «Який листочок більше?»
• Під час спостережень за деревами спонукайте дитину лічити кроки до дерева, порівнювати за величиною, знайти найвищий дуб, обійняти найтовстіше дерево.
Як бачите, розвивати логіко - математичне мислення вашого малюкацікаво і цілком доступно у домашніх умовах. Крім того, всі наведені завдання сприяють формування не лише відповідних математичних вмінь але й загальної життєвої компетенції дитини, розширюють її світогляд та закріплюють набуті знання з інших галузей.

Оформлення п’ятої сторінки
Кореспонденти¬ педагоги обирають інноваційні напрямки роботи з батьками та публікують його на сторінці журналу.

    Шоста сторінка журналу 
Рубрика «Роль дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку»
Кореспондент – вихователь старшої «Б» групи Куценко Л.М. (доповідь додається)
Оформлення шостої  сторінки
Кореспонденти ¬педагоги обирають із запропонованої літератури епіграф до тематики педагогічної ради та публікують його на сторінці журналу.

1.Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить. М. В. Ломоносов
2....Жартівливі приклади часто мають більше значення, ніж корисні.
М. Штіфель
3.Математика - це мова, на якій написана книга природи. Галілео Галілей
4.Математика - найнадійніша форма пророцтва. В. Швебель
5.Людина, що не знає математики, не здатна ні до яких інших наук. Роджер Бекон
6. Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває увагу, тренує свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети. О. Маркушевич

    Сьома  сторінка журналу 
«Яка ваша думка»
Головний редактор (директор) пропонує учасникам педагогічної ради взяти участь у дискусії. Для цього педагоги мають об’єднатись у три підгрупи. Для обговорення питань надається 3 хвилини. Потім кожна група зачитує свою думку та запрошує до обговорення колег. Після дискусії інформацію, яка отримала схвалення всього колективу, розміщують на загальному аркуші «Ваша думка». 
Запитання для дискусії
. Математика це:
• Наука, що вивчає, кількісні відносини, просторові форми і способи їх вимірювання;
• Наука, що вивчає величини, кількісні відносини;
• Наука, що вивчає властивості величин, незалежно від числового їх призначення.

Основною формою з логіко-математичного розвитку  у дошкільнят є:
• Дидактична гра;
• Заняття;
• Спільна діяльність дорослого і дитини;
• Самостійна діяльність дітей.
2. Мозковий штурм.
питання:
1. Які два види наочного матеріалу використовуються в дитячому садку на заняттях з математики? (Роздатковий і демонстраційний).
2. Наочний матеріал повинен відповідати певним вимогам - яким? (Бути різноманітним на одному занятті, динамічним, зручним, в достатній кількості, відповідати гігієнічним та естетичним вимогам. Предмети для рахунку і їх зображення повинні бути відомі дітям.)
3. Методи, що використовуються на заняттях з математики. (Словесні, наочні, ігрові, практичні.
4. Прийоми, використовувані на заняттях з математики? (Розповідь, бесіда, опис, питання, показ, вправи, пояснення, пояснення)
5. Основний метод навчання дітей в молодшій групі (наочний)
6. Назвіть два способи, які лежать в основі порівняння предметів (накладення і додаток).
Вихователі знають багато казок. Але сьогодні нас цікавлять казки тільки математичні - у назві яких є цифри, числа, величина і інші математичні терміни.
Отже, конкурс "Хто більше назве математичних казок" (команди називають казки по черзі)
На підготовку 3 хвилини.
 ( "Троє поросят", "Три ведмеді", "Цветик - семицветик", "Білосніжка і 7 гномів", "Дюймовочка", "Маленький Мук", "Два жадібних ведмежати", "Дванадцять місяців", "Три горішки для Попелюшки" , "Вовк і семеро козенят", "Тисяча і одна ніч", "Алі -баба і сорок розбійників", "Казка про мертву царівну і сім богатирів", "38 папуг", "Троє з Простоквашино", "101 долматинец!", "Три товстуни", "Два Мороза", "Два веселих гуся", "Десяте королівство".)
Оформлення сьомої сторінки журналу
Учасники публікують (наклеюють) спільні рішення (схему) після обговорення запропонованих запитань

    Восьма сторінка «Найкращі цікавинки» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з логіко – математичного розвитку)педагоги
    Підсумок педради (продукт) — оформлений журнал «Знання вихователя  - успіх дитини». (оформлення титульної сторінки)

    Директор ДНЗ Селіванова С.М.