ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

14 черв. 2019 р.

 СЛ 1. Вітаю представників батьківської громади, колектив нашого закладу дошкільної освіти– педагогів, медиків, молодший обслуговуючий персонал.

СЛ.2 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

СЛ.3 Як керівник закладу дошкільної освіти в своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України:  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305,  іншими нормативно – правовими актами,  Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням міської ради № 42/VI-217від 10.10.2014.

Порядок діяльності дошкільного закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені директорм ЗДО.

Основну увагу в своїй роботі звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.

Підсумовуючи роботу коллективу ЗДО №3 та аналізуючи власну управлінську діяльність зупинюся на основних ,на мою думку, питаннях.

СЛ.4 Загальні відомості про ЗДО «Дюймовочка»:

Знаходиться за адресою: с. Первомайськ, вул. А. Антонюка, 8а

Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

  Групові приміщення повністю забезпечені меблями та  ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музично-спортивна зала;

– методичний кабінет;

 -медичний кабінет;

Територія закладу обладнана спортивним  та ігровими майданчики для кожної вікової групи.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 75 місць для дітей від 2 року до 6(7) років.

На виконання наказу по дошкільному закладу від 30.08.2018 р. №75 а/г «Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками» у ЗДО №3 у 2018/2019 навчальному році» .

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 5 вікових груп

  Група раньього віку (2-3 р.): 1 група;

 Група молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 1 група;

 Група середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 група;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 2 групи.

Мережа груп ЗДО повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.
Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин для 4 груп, для  І молодшої групи «Бджілки» - 12 годин.        
СЛ.5 Склад вихованців  ЗДО «Дюймовочка»:
 Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:
дітей  раннього  віку – 28,
дошкільного  –125 дітей,  
(всього 153 дитини)
до школи випущено – 47 дітей.
       Групи комплектуються переважно у червні - серпні. 
У 2017/2018 н. р. в порівнянні з 2018/2019 н. р. кількість вихованців ЗДО збільшилася на 11 чоловік. Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку.
 СЛ.6 У ЗДО проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій. За даними моніторингу встановлено:
13  дітей  – з багатодітних сімей; 
18  дітей  – з малозабезпечених сімей;
9 дітей – сім’ї учасників бойових дій;
 1 - дитина - інвалід
6 дітей охоплені соціально-педагогічним патронатом.

Середня наповнюваність груп 30 дітей.  
     Залишається проблемним залучення в заклад дітей національних меншин, які відмовляються від будь якого співробітництва з закладом.  Для вирішення питання охоплення всіх дітей  п ятирічного віку мікрорайону  дошкільною освітою мною була здійснена робота щодо до інформаційно-роз яснювальної роботи серед сімей ромів, були звернення до фахівців соціальної служби, оновлена сторінка на сайті ЗДО, що присвячена  консультативній роботі з батьками дітей, що не відвідують заклад, проте досягти 100 % результатів  з даного питання не вдалося. 
    Для вирішення питання  стабілізації  наповнюваності дітьми   старших груп,  забезпечення місцями в ЗДО всіх дітей мікрорайону п'ятирічного віку організовувала  роботу двох паралельних старших груп. Тож в  цьому навчальному році 96% дітей дошкільного віку були охоплені дошкільною освітою. 
     На виконання наказу управління освіти Первомайської міської ради від 02.12.2013 року № 495 « Про створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» у дошкільному закладі третій рік діє електронна реєстрація дітей перед вступом до дошкільного закладу, якою займаюсь особисто. Це дозволяє своєчасно прогнозувати кількість дітей у групах різного віку,забезпечити дотримання принципів рівності всіх дітей, рівномірності хлопчиків та дівчаток, вікових особливостей дітей, запобігти конфліктним ситуаціям.

СЛ.7  Кадрове забезпечення
В закладі працює 12 педагогів та 18 чоловік обслуговуючого персоналу. ЗДО № 3 «Дюймовочка»  укомплектований педагогічними кадрами на 92%. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. 

У 2018/2019 н.р. в ЗДО №3 на кінець навчального року залишилось 12 педагогів та 1 медичний працівник. 2 педагогів знаходяться в декретній відпусці.

Однак, залишилася невирішеною проблема – забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими кадрами. У зв’язку з вакансією посад: вихователь ЗДО, практичний психолог. Весь навчальний рік дошкільний заклад працював без практичного психолога.

       Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. У поточному році курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагоги (Головіна О.О., Ковальчук О.Ю.) та старша медична сестра.  Станом на 1 червня даний графік виконано на 100% без змін.

Відповідно графіку проходження атестації у 2018\2019  навчальному році, атестувалося  2 педагога: Облаєва С.В. та Куценко Л.М.

    СЛ 9  Атестація педагогічних працівників здійснювалась спільної атестаційною комісією ЗДО №1 та ЗДО №3. Педагогам, які атестувались  надавала не тільки методичну допомогу  в організації атестації а й забезпечувала контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців,  що дало змогу провести атестацію без порушень. Атестація проводилась відкрито,  демократично. Педагоги звітували  перед колегами та представили власні досягнення  педагогічної майстерності за п’ять років на підсумковому засіданні атестаційної комісії, а саме: активна участь в методичних заходах ЗДО та міста, проведення показових режимних моментів, просвітницька робота з батьками, видавнича діяльність. За результатами атестації 2019 року: 

СЛ 10           Облаєву С.В атестовано на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

Куценко Л.М  атестовано на відповідність займаній посаді  та раніше присвоєній кваліфікацій категорії «спеціаліст»

Пройшла атестацію старша медсестра Довгань Л.М.., якій  присвоїли І кваліфікаційну категорію спеціальності та встановили 6 тарифний розряд

      Два педагога  навчається у ВНЗ, тому наш колектив має значні підстави для фахового зростання, що неодмінно позитивно вплине на якість навчально-виховного процесу.

Впродовж звітного періоду прийнято до закладу 4 працівника, з них 2– педагога, 2 – молодший обслуговуючий персонал,

Звільнено 2 працівника, з них: 1 – педагог (Циганенко А.А. в вересні 2018 р.  звільнилась , а у січні 2019 прийнято на посаду вихователя), 1 – МОП. Причини звільнення – власне бажання.

СЛ 11 Освітній процес 

  Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.  Освітній  процес  ЗДО здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Крім того педагоги впроваджують у роботу парціальні програми.

       Управлінські рішення та дії, як директора  ЗДО  у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

• Формування ціннісного ставлення до мистецтва, навичок рефлексії стосовно власного мистецького досвіду, художньої активності як складової особистісної культури засобами образотворчого мистецтва 

• Формування фінансової грамотності у дітей дошкільного віку через  співпрацю педагогів та батьків 

• Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників. 

         

Завдання на поточний навчальний рік визначено наступним чином:

1. Створення якісних умов функціонування закладу дошкільної освіти на сучасному етапі з урахуванням вимог та змін в освітній галузі.

СЛ 13 2. Створення умов повноцінного, різнобічного розвитку ініціативної, творчої та компетентної особистості через впровадження інноваційних технологій;

3. Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу;

4. Підвищення якості та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ЗДО методів та засобів ІКТ;

5. Впровадження нових форм  співпраці з родинами вихованців та соціальними установами з метою покращення якості освітнього процесу та зміцнення матеріальної бази закладу.

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю, серед яких:

o Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

o « Діяльністю педагогів та результативністю роботи щодо формування компетенції за освітньою лінією «Дитина у світі культури» (групи «Єльфи», «Метелики»» (жовтень);

o Медико-педагогічний контроль на занятті з фізичного виховання»  (листопад);

o «Організації образотворчої діяльності дітей дошкільного віку » (6-й рік життя) (листопад);

o Діяльність педагогів та результативністю роботи щодо формування компетенції за освітньою лінією «Дитина в соціумі» (економічне виховання) (всі вікові групи) (січень, лютий);

o Підсумковий - аналіз захворюваності за 2018 рік; аналіз виконання дітоднів за 2018 рік; аналіз виконання норм харчування  за 2018 рік (січень)

o Комплексне вивчення організації освітнього процесу в ІІ молодшій групі «Зірочки» (4-й рік життя) (лютий)

o Організація освітньої роботи в групі «Ельфи» (березень)

o Організація та проведення різних форм роботи з трудового виховання (5-й рік життя) (квітень)

o Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;

o Стан освітнього процесу (до атестації за графіком);

o Адміністративно-господарчий контроль;

o Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

o Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей;

o Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ЗДО (20-31.03.2019);

o Дотримання умов безпеки (жовтень, квітень).

   Протягом навчального року активно сприяла впровадженню педагогами в  освітній процес інновації. Із 10 педагогів всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технологій А.Богуш; Н.Гавриш; Л.Шульги, Дієниша, Стеценко.

Особливу увагу приділяю розвитку обдарованості дітей. В закладі протягом року працювало 2 гуртка:

 «Кольорові  пальчики»,   під керівництвом педагога Добрової Лариси Леонідівну, керівник студії ЦНТТУМ

«Світ навколо нас» (екологічно-натуралістичного напрямку), під керівництвом  Сухої Вікторії Володимирівни

 5 творчих лабораторій

СЛ 14 Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та  колективу закладу. У ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. На кінець навчального  року педагогами обстежено 24 дитини раннього віку та 95 дітей дошкільного віку. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» визначено наступні результати:                                                                      

  СЛ 15  Методична робота 

      Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-3 ступенів №17 (директор Плотнікова Т.І.). Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями початкових класів «Свято Миколая». Випускники нашого закладу дошкільної освіти мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Дякую за персональний внесок в підготовці дітей до школи вихователям Кузнєцовій Оксані Григорівні та Облаєвій Сніжані Володимирівні. Таким чином, у ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. 

 СЛ 16 Заслуговують на увагу ефективно та продуктивно проведено такі методичні  заходи:

• Семінар- практикум «Лепбук – розвивальна книжка з індивідуальним характером» вихователь – методист Щербак М.В

• Семінар  «Інтелектуальна карта як засіб символізації і систематизації інформації» - вихователь Облаєва С.В

• Педагогічна майстерня: «Логіко – математичний розвиток засобами казки»(казки В.О .Сухомлинського) вихователь Кузнєцова О.Г

• Літературна студія "Уроки В. Сухомлинського про вічне" вихователь Куценко Л.М

• Методичні посиденьки «Обговорення програми «Афлатот» Гой О.С

СЛ 17 Проведено чотири педагогічних ради

«Завдання діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти на 2018-2019 навчальний рік» ,

«Вплив образотворчого мистецтва на формування особистості дитини», «Співпраця педагогів та батьків в контексті формування фінансової грамотності дітей дошкільного віку»,

 «Трудове виховання – важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку за освітньою лінією БК», 

«Підсумки освітньої роботи за 2018-2019 навчальний рік»

Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Була членом комісії з тематичного вивчення вищезазначених питань. Результати вивчення тематичних питань розглядалися на педагогічній раді, комплексне вивчення узагальнилось наказом. Прийняті рішення сприяли покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.

СЛ 18 Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом року до педагогічних рад проведено колективні перегляди:

• віртуальна подорож у картинну галерею на виставку під назвою «Подорож до моря» вихователь середньої  групи Гой О.С;

• заняття з використанням нетрадиційних технік малювання  «Подарунок осені»  вихователь старшої «Б» групи Кузнєцова О.Г;

• "Подорож до країни економіки"  вихователь ІІ молодшої  групи Куценко Л.М;

• «Знавці економіки» вихователь  старшої  «А» групи Облаєва С.В), 

• «Догляд за кімнатними рослинами» вихователь І молодшої групи Головань В.І;

• «Сьогодні малюки засаджують грядки» вихователь  старшої  «А» групи Облаєва С.В.

   СЛ 19 Контролювала своєчасність та якість роботи щодо висвітлення діяльності дошкільного закладу, її популяризації. Протягом навчального року в місцевих ЗМІ було надруковано 20 статей про діяльність ДНЗ; дві публікації у фаховому журналі «БВДС» вихователя Гой О.С.;  2 репортажа на телеканалі ОЛТА (листопад 2018, березень 2019)

       Крім того наробки педагогів були  відіслані в інші фахові видання, розміщені на методичному порталі.

СЛ 20 Організація роботи з сім’ями вихованців

 Протягом року на постійному контроль тримала організацію роботи з батьками вихованців ЗДО. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували до участі у заходах, які було спрямовано так, щоб підказати родині, як в домашніх умовах організувати художньо-творчу, пізнавальну, продуктивну діяльність, забезпечити оптимальний руховий режим для дитини та створити розвивальне середовище в дитячій кімнаті. Спонукання до сумісної творчості представлено в закладі освіти на виставках 

На протязі 2018/2019 н.р. було організовано та проведено:

Голосування батьків в Громадському бюджеті міста (жовтень 2018 року);

Екскурсія в фітнес клуб «ALEKS» 

Проведено фізкультурне свято разом з вихованцями та тренерами фітнес клуб «ALEKS», на святі був присутній депутат Первомайської  міської ради Глушко Т.В.

День батьківського самоврядування (23.10.2018)

Прийняли участь в майстер-класі «Кераміка своїми руками» Віктора Макарцева в краєзнавчому музеї вихованці старшої «А» групи (листопад)

Проведено День відкритих дверей, для батьків організовано перегляд заняття  з використання нетрадиційних технік малювання  (14.05.2019)

Проведенно пізнавально– розважального ток - шоу «Хто зверху» (14.05.2019)

Екскурсії:

• до дитячої художньої школи;

• до пам’ятника Т.Г.Шевченка

• в краєзнавчий музей на виставку творів художника А.Антонюка та його сина Д. Антонюка.

В рамках співпраці з Національним природним парком "Бузький Гард" в закладі дошкільної освіти  фахівці Легка Світлана Григорівна  та Сухорукова Тетяна Володимирівна  провели тематичне заняття, присвячене знайомству з первоцвітами Первомайщини.

 Також  батьківська громада та колектив закладу дошкільної освіти №3 «Дюймовочка» з підтримки благодійного фонду «САРОКА» долучилися до благодійної акції Миколайчика "Подаруй дитині радість" та подарували вихованцям комунального закладу «Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради одяг, солодощі, душевне тепло (19.12.2018 року)

На високому методичному рівні пройшов  тематичний захід з нагоди 75-річного ювілею Андрія Даниловича Антонюка,  заслуженого художника України, лауреата Національної премії України ім. Т.Шевченка та премії ім. В.Стуса,  на захід було запрошено рідного брата художника – Семена Даниловича та його родину, депутата Первомайської міської ради Глушко Тимура Вікторовича, батьків вихованців закладу. Під час заходу в доброзичливій атмосфері брат художника Семен Данилович поділився спогадами про митця. Вихованці закладу освіти читали вірші та співали пісні присвячені Андрію Даниловичу. Рідні Андрія Даниловича подарували дітям закладу картину сина Андрія Даниловича та книгу про видатного  художника -  земляка. 

Вихованка старшої "Б" групи Калинчук  Кароліна стала переможницею конкурсу "Чомусики -2018"  і її питання " Чи бачать мікроби один одного? було надруковано  в журналі "Джміль" №1.  2019.

Розширення форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok, вайбер.Упродовж всього навчального року активізувалась робота над висвітленням інформації про роботу закладу на  сайті http://duimovochka.org.ua . На сайті  постійно висвітлювались актуальні проблеми освітнього процесу, безпеку життєдіяльності дітей, зміцнення матеріально-технічної бази, організацію харчування та медичне обслуговування дітей дошкільного віку.

СЛ 21

Стабільним залишається середній показник відвідування дітьми дошкільного закладу – 45%.

Аналізуючи показники захворюваності протягом навчального року слід зазначити, що більшість – це гострі респіраторні та вірусні захворювання. Найбільша кількість випадків простудних захворювань спостерігалась в осінній період ( вересень-жовтень), що було пов’язано з періодом адаптації та зниженням температури повітря на вулиці і в  групових приміщеннях. Викликає занепокоєння збільшення випадків захворювання на ротавірусну інфекцію 

У  2019 році за І квартал дітьми закладу пропущено по хворобі  221 день, із них:

- по простуднимзахворюванням пропущено 84днів, із них:

 

Адетонзиліт 12 днів

ГРЗ 29 днів

Грип 10 днів

Бронхіти 33 днів

 

В цьому році в закладі збільшились випадки простудних захворювань, а також зафіксований один випадок краснухи, але жодного випадку скарлатини та вітряної віспи.

Найбільший відсоток захворюваності було зареєстровано в 

І молодшій групі - 6% ,              

ІІ молодшій групі – 4%  

середній групі - 3%

Найменша захворюваність зареєстрована в старшій Б групі 2%, в старшій «А» групі  -3%.

 

Диспанцерна група, дітей  збільшилась на 2 дітей: в 2018 році- 3 дітей. Переважнодіти в «Д» групі перебувають з захворюваннями: органів дихання (пневмонія), анемія. 

Лікарем- педіатром   Доброгурською С.В. і сестрою  медичною старшою  Довгань Л.М. був розроблений і виконується план лікувально-оздоровчихзаходів для дітей , які знаходяться на диспансерному обліку

        Тому  слід приділити особливу увагу профілактичним заходам, здійсненню постійного суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, проведенню санітарно-просвітницької роботи серед працівників дошкільного закладу та батьків. Також слід продовжувати проводити загартувальні процедури з метою підвищення імунітету вихованців. Пріоритетним напрямком роботи колективу закладу залишається проведення оздоровчих заходів, впровадження ефективних здоров’язбережувальних технологій у роботу з дітьми.

СЛ.24 Соціальний захист та безпека життєдіяльності.

На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців  і працівників. З цією метою здійснила  такі заходи: розробила заходи запобігання дитячого   травматизму, посилила контроль   за  виконанням інструкцій з ОП та пожежної безпеки, за вчасним  проведенням інструктажів з працівниками, розробила циклограму інструктажів з батьками  вихованців. 

Згідно річного плану було проконтрольовано:

• Організація  екскурсії до 23 Державної пожежно-рятувальної частини (28.11.2018)

• Організація та проведення протипожежних тренувань разом з працівниками 23 Державної пожежно-рятувальної частини (30.10.2018; 24.04.2019)

   Виконання їх  забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Але  вжитих заходів було недостатньо, бо впродовж звітного періоду  було не  зарегистровано  нещасних випадків з вихованцями під час навчально-виховного процесу та з працівником невиробничого характеру.

СЛ 25 Організація харчування

       Протягом навчального року  здійснювала управління організацією харчування та контроль за ним. Так, наказом  від 03.09.2018 р. №83 а/г   «Про призначення відповідального за організацію  харчування дітей у ДНЗ яслах-садку №3 «Дюймовочка» на  2018/2019 н.р», призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов'язки. Результати контролю за організацією харчування обговорено на     виробничих нарадах та нарадах при завідувачу. Ціна меню в середньому складала  за І квартал 30,89 грн. Так з мого боку проводиться щоденний контроль не тільки за вартістю меню, але і за кількістю продуктів у коморі та якістю.       

З  метою контролю за виконанням натуральних норм харчування проведений аналіз виконання натуральних норм за  2019 рік  по основній групі продуктів, що складає − 68%,  в порівнянні з виконанням натуральних норм у 2018 році  – 61%.

Аналіз показав, що за 2018-2019 роки середнє виконання норм продуктів харчування таке:ї

На початку навчального року була створена комісія з громадського контролю за  організацією харчування. Комісією був розроблений план роботи. 
Так протягом 2018/2019н.р.  було проведено 11 рейдів:
-    Контроль за якістю продуктів харчування  (4 рейдів)
-    Організація харчування на групах (3 рейди)
-    Забезпеченність харчоблоку обладнанням, посудом, інвентарем, спецодягом.  Маркування та використання за призначенням (2 рейи);
-    Забезпечення груп кухонним посудом (2 рейди) 
За результатами контролю були складені відповідні акти і на загально садових батьківських зборах родини вихованців ознайомили з результатами контролю.
28 дітей  харчувалися безкоштовно, 13 вихованців оплачують 50%. 
СЛ. 27  Фінансово-господарська діяльність
         У 2018-2019 навчальному році батьківський комітет приймав участь в освітньому  процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО. Завдяки діяльності батьківського комітету та батьків вихованців під час підготовки до навчального року був зроблений косметичний ремонт у всіх приміщеннях для дітей, вестибюлі  закладу освіти, харчоблоці, облаштували туалетну кімнату для співробітників закладу.  Відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках кожної групи. Були поновлені ігрові осередки та дидактичний матеріал. Придбаний набори Д'єниша, будевельні набори для  всіх вікових груп. Придбаний відповідний посуд для пиття води дітям. Придбаний кухонний посуд: відра, каструлі, миски. За спонсорські кошти придбані дві нові машини на ігрові майданчики, замінені двері запасному виході (ІІ поверх).                                                                                                                                                      
         Оформлена підписка періодичних видань до кінця 2019 року (4422 грн)
        Завдяки спільній злагодженій роботі адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьківськими комітетами цілеспрямовано здійснювалась робота по оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази. З червня 2018 року по травень 2019  року було залучено 138000 грн. З них бюджетних 0 грн; батьківських 108000, спонсорських 30000 грн; коштів педагогів 4422 грн. 
    На виконання Закону України «Про освіту», статті 30 п3,п4   «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»,  основним завданням управлінської діяльності щодо удосконалення матеріально-технічної бази закладу є забезпечення цільового використання фінансового ресурсу та її прозорості. Всі придбані матеріали оприбутковані через ЦБ управління освіти міської ради, вся фінансова звітність в наявності. Щомісяця інформація про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги висвітлювалась на сайті ЗДО до 07 кожного місяця. Щокварталу голови батьківських комітетів звітують на батьківських зборах про отримані та витрачені кошти. В наявності протоколи зборів, звіти з підписами батьків про ознайомлення з їх змістом     
Звернення громадян.
Зареєстровано 6 питань особистого прийому громадян. За характером звернень займали питання працевлаштування, улаштування дитини в заклад освіти
СЛ. 28 Управлінська діяльність.
З метою забезпечення якісного функціонування та розвитку закладу систематично контролюю виконання річного плану, плану внутрішнього  контролю. Станом на 31.05.2019 року план виконано на 100%.
   Протягом навчального року керувала роботою педагогічної ради. Було проведено 4 засідання на яких розглянуто25 питань, проведено 4 (3) виробничих наради на яких розглядалося 23 питання(17), 5(6) нарад при директору та розглянуто 21 питання (32).
Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя заслуга, а кропітка наполеглива робота всього колективу, вихователів Головіної О.О., Головань В.І., Гой О.С., Кузнєцової О.Г., Куценко Л.М., Облаєвої С.В., Циганенко А.А., Щербак М.В.,   і членів  батьківського комітету: Семерюк А.С.,  Панченко Т.К.,  Ватаженко Інги Валентинівни, Міськової Альоні Володимирівні, Козоріз Олени Василівни, Щегленко Юлія Володимирівна, кожного  члена нашого трудового колективу і батьків.
СЛ. 29  Однак  поряд з успіхами існує ряд недоліків і проблем.
Основні з них:
-потребує  подальшої модернізації матеріально-технічне забезпечення ЗДО(капітальний пральні, дитячого туалету на ІІ поверсі, забезпечення харчоблоку новим посудом, витяжною системою);
-недоліки в роботі по залученню благодійних коштів від батьків, відсутність  благодійного фонду;
-середній рівень професіоналізму 30% педагогів, відсутні педагоги, з вищою категорією, педагогічними званнями;
-недостатня активізація роботи методичної служби закладу (участь у фахових конкурсах, друкування на шпальтах фахових видань);
-середній показник відвідування дітьми ЗДО.
Тож, виходячи з аналізу діяльності ЗДО, прогнозуючи роботу закладу, ґрунтуючись на його можливості планую:  
-продовжити  удосконалення системи методичної роботи в закладі:
- активізувати участь педагогів закладу в професійних конкурсах різних рівнів, 
- створивши заохочувальну  систему та удосконаливши систему рейтингового оцінювання діяльності  працівників;                                                              
- продовжити активну агітаційну роботу щодо підвищення кваліфікаційного рівня, здобуття звань педагогами ЗДО;

Прикрепленные файлы