ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

14 черв. 2019 р.

                                                       Протокол громадського слухання № 13
                                                                                  12.06.2019р.

Присутні :
-Представник  управління освіти Первомайської міської ради 
-Співробітники – 10 чоловік
-Батьки –   19 осіб
Порядок денний:
1.Звіт директора  ЗДО №3 «Дюймовочка» Селіванової С.М.. про діяльність закладу у 2018-2019  навчальному році.
2.Обговорення звіту.
3.Таємне голосування з приводу оцінки управлінської діяльності керівника.

 

1.Слухали директора  ЗДО Селіванову С.М.,  яка охарактеризувала роботу всіх підрозділів закладу впродовж навчального року. Світлана Миколаївна зупинилася на результатах обстеження засвоєних дітьми знань, умінь та навичок. Вона зазначила, що показник покращення результатів порівняно з початком навчального року є достатнім та становить 24,2%. Так, високого рівня розвитку досягли 34,78% дітей, достатнього 31,89%, середнього 30%, низького 6,05%. Діти, що показали низький рівень розвитку – це діти, які нещодавно прийшли до ЗДО. Директор відзначила педагогів старших груп Кузнєцову О.Г., Облаєву С.В. які досягли високо-достатніх результатів у підготовці дітей до школи.
   Директор ЗДО  проаналізувала освітній рівень педагогів закладу. Так вона сказала, що  протягом даного навчального року  2 педагога   пройшли атестацію. Стан підвищення освітнього рівня покращився порівняно з минулим роком: з 12 педагогів, 8 мають вищу педагогічну освіту, 1 базову вищу, 3 неповну вищу. Разом з тим, покращилася динаміка підвищення  кваліфікаційного рівня педагогів: серед педагогів закладу 3має І категорію, 1 педагог 2 категорію, решта є спеціалістами та такими, що відповідають займаній посаді. Світлана Миколаївна для подальшогьо вирішення даного питання активно використовує такі методи управління, як пропаганда,  переконання, стимулювання, переконання, наслідування, публічне визнання досягнень працівників.
    Покращилися також показники щодо поповнення оснащення ЗДО посібниками та іграшками  відповідно до Типового переліку. Так, педагоги закладу за підтримки батьків збільшили наповнюваність груп посібниками та іграми за 2018-2019 навчальний рік на 6,8%, загальний показник складає 89,1%.
    Особливу увагу звернула завідувач  на зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази ДНЗ, яке здійснюється за рахунок  залучення  позабюджетних коштів. Загалом   за рік  сума  залучених коштів становить 138000  грн. З основних придбань  та матеріальних вкладень  вона відмітила: косметичний ремонт у всіх приміщеннях для дітей, вестибюлі  закладу освіти, харчоблоці, облаштували туалетну кімнату для співробітників закладу.  Відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках кожної групи. Були поновлені ігрові осередки та дидактичний матеріал. Придбаний набори Д'єниша, будевельні набори для  всіх вікових груп.
         Оформлена підписка періодичних видань до кінця 2019 року (4422 грн)
        Завдяки спільній злагодженій роботі адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьківськими комітетами цілеспрямовано здійснювалась робота по оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази. З червня 2018 року по травень 2019  року було залучено 138000 грн. З них бюджетних 0 грн; батьківських 108000, спонсорських 30000 грн; коштів педагогів 4422 грн. 

  Аналізуючи питання виконання дітоднів, Світлана Миколаївна зробила висновок, що даний показник збільшився на 5 % та становить 45% за рік. Разом з тим така динаміка покращення даного питання є недостатньою. Тому завідувач визначила вагомі позитивні моменти,  які б мали стати аргументом для батьків у регулярному відвідуванні дітьми закладу. 
    Також директор ознайомила присутніх з показниками виконання  натуральних норм харчування. Зазначила, що споживання основних продуктів за 2018 рік становить 69,3%, за 5 місяців 2019 року  70%. Зменшилося споживання дітьми відповідно до норм риби, сиру кисломолочного, сметани. Вартість меню на один день на одну дитину становить   за І квартал 2019 року 13,61 грн. Зазначена ціна дозволяє виконувати натуральні норми харчування  на 70%. 
   Селіванова С.М. виразила подяку працівникам закладу, батькам  за те що підтримували її ініціативи зробити заклад кращим для  дітей.

 

2.Виступили:
2.1. Щербак М.В. відзначила, що на шляху управлінської діяльності у директора виникали і труднощі, і негаразди, але вона все робила для того, щоб садочок був  гарним, затишним. Також Світлана Миколаївна постійно працює над своєю самоосвітою, удосконалює свої професійну компетентність, організаторські здібності. Відзначилася вмінням працювати з людьми.
2.2.Циганенко А.А., яка відмітила, що директор докладає  максимум зусиль для підвищення іміджу закладу, для створення комфортних умов  перебування дітей в закладі, позитивного мікроклімату в колективі працівників ЗДО. Побажала і надалі  жити та працювати  дружним колективом – однією сім єю.
2.3.Панченко Т.К. – представник від батьківського комітету, яка  наголосила на тому, що всі сили колектив ЗДО  на чолі з директором  спрямував  на оновлення та осучаснення території закладу, зміцнення матеріально-технічної бази, покращення якості освітнього процесу, які дійсно покращилися за період керівництва Світлани Миколаївни.
2.4. Гоя А.М. (член батьківської громади), яка відмітила, що завдяки директору С.М. Селівановій колектив закладу став згуртований, дисциплінований, активний, метою діяльності якого є: «якісне навчання та виховання дошкільників». Керівник є гарним організатором, який знаходить індивідуальний  підхід до працівників закладу, батьків вихованців. Гоя А.М. подякувала колективу закладу за плідну працю, старанність та відповідальність.
2.5.Токарська М.Б. – представник управління освіти Первомайської міської ради яка зазначила, що звіт керівника був ґрунтовний, змістовний, в якому був здійснений аналіз діяльності різних підрозділів  ЗДО.  Звернула увагу присутніх на те, що відчуваються позитивні зміни в діяльності закладу: на належному рівні організовується  освітня діяльність, створюються  комфортні  умови для перебування дітей в закладі, наповнюється розвивальне середовище. Виділила проблеми на які потрібно звернути увагу керівника в своїй подальшій роботі:покращення рейтингового показника, показника виконання дітоднів. Висловила подяку завідувачу, колективу, батькам,  за тісну  співпрацю,  результатами якої є високі досягнуті результати.

2.6 Сабліна Н.В. – депутат Первомайської міської ради  звернула увагу присутніх на те, що відчуваються позитивні зміни в діяльності закладу: на належному рівні організовується  освітня діяльність, створюються  комфортні  умови для перебування дітей в закладі, наповнюється розвивальне середовище. Висловила подяку директору колективу, батькам,  за тісну  співпрацю,  результатами якої є високі досягнуті результати
 

3. В таємному голосування  взяла участь 28 осіб.  За  підрахунками лічильною комісією бюлетенів виявлені наступні результати:
-визнати роботу завідувача задовільною – 28 бюлетнів;
-заохотити матеріально – 25 бюлетнів;
-заохотити морально – 3 бюлетні.

 

4. Рішення:
Визнати роботу директора ЗДО №3 «Дюймовочка» Селіванової С.М. у 2018-2019 навчальному році задовільною.