ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

12 вер. 2019 р.

Новий правопис: з проєкту в життя

   Орфографічні помилки — не найтяжчий «гріх». Але інколи мов¬ні неточності призводять до неприємних наслідків, тож варто дбати про чистоту і точність письмового мовлення.

  Де можна дізнатися, як правильно писати ті чи ті слова, ставити розділові знаки? В Українському правописі. Це своєрідний мовний кодекс. Як і будь-який інший документ, правопис потребує осучаснення та змін.

     КМУ затвердив нову редакцію Українського правопису постановою від 22.05.2019 № 437. Повний текст нової редакції — на сайтах МОН, НАН України .

     Із 03.06.2019 українці мають користуватися новим правописом.

   Зміни можна поділити на дві групи з умовними назвами: 

 «пишемо тільки по-новому»;

 «пишемо або по-старому, або по-новому».

Опануймо ці зміни разом.

Пишемо по-новому

1. Проєкт, проєкція, фоє

Змінилося написання запозичених з інших мов слів зі звуками [je],[ji],[ju],[ja].

Було Стало

Проект, проекція Проект, проекція

Фойє Фоє

Фейєрбах Феєрбах

Гойя Гоя

Вайян Ваян

Шантійї Шантії

 

Правило .Звук [j] передавайте за вимовою іншомовного слова буквою й , а у звукосполученнях [je],[ji],[ju],[ja] буквами є, ї, ю, я :  конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, фе-єрверк, ін'єкція, проект, проекція, суб'єкт, траєкторія, фоє, Гоя, Савоя, Феєрбах, Маєр, Соєр, Хаям, Хеєрдал.

2. Топменеджер, ексміністр, мініспідниця, вебсторінка — пишіть разом

Правило. Пишіть разом слова з першим ін¬шомовним компонентом, що визначає кількісний, вищий від звичайного, дуже високий або слаб¬кий, швидкий вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, уль¬тра-, флеш-:

архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, макроекономіка, мі¬крохвилі, мультимільйонер, преміумклас, супермаркет, топменеджер, топмодель, ультрамодний, флешінтерв'ю.

Пишіть разом слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабе-, унтер-:

антивірус, контрудар, віцепрем'єр, віцеконсул, екечемпіон, ексміністр, експрезидент, лейбмедик, обермайстер, оберпро- курор, штабскапітан, унтерофіцер, контрадмірал.

Пишіть разом слова з першими регулярно вживаними іншомов¬ними компонентами на голосний та приголосний: абро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, дендро-, еко-, економ-, етно-, євро-, кібер-, нарко-, онко-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, фіто-, фолк- (фольк-) тощо:

алкотест, артринок, аудіоальбом, біоцикл, бодибілдинг, бодіарт, вебсторінка, екопродукти, економклас, етногурт, єврозона, моновистава, попмузика, пресконференція, фолкгурт, фолькмузика.

 

Якщо іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісом: псевдо-Фауст, арт-Київ.

3.Пів ящика, пів хвилини, пів Європи — завжди пишіть наріз¬но без дефіса

Нарешті! Саме так сприйняли цю зміну всі, хто постійно сушив голову над цими злощасними половинками — разом чи нарізно? Із дефісом чи без?

Правило. Пишіть нарізно невідмінюваний числівник пів зі зна¬ченням «половина» з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини:

пів хвилини, пів яблука, пів аркуша, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України.

Але пишіть разом як цілісне поняття: півострів, півзахисник, піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півлітра (пляш¬ка ємністю 0,5 літра), півмісяць, півоберт, півовал. 

Порівняйте: півострів — пів острова.

4.Російські прізвища на -ой в український — на -ий 

Правило. Російські закінчення -ой передавайте через -ий:

Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий, Трубецький.

Виняток: Лев Толстой.

5.Дікенс, Текерей, Бекі без подвоєння –кк-

Правило. Буквосполучення ск, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [к], відтворюємо українською однією буквою к:

Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкнер, Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Рудбек, Шерлок.

6.Слово «священник» тепер не виняток

Правило. Букви подвоюйте, якщо збігаються однакові приголо¬сні звуки на межі кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-, -ник, -ниц-:

день — денний, закон — законний, кінь — кінний, осінь — осінній, туман — туманний; баштанник, годинник, письмен¬ник, священник; віконниця, Вінниця.

7.Написання з малої/великої букв

Назви торгових марок технічних виробів, машин, приладів тощо беріть у лапки і пишіть із великої букви:

автомобілі «Нісан», «Вольво», «Фольксваген», літак «Боїнг 777», трактор «Слобожанець».

Але назви самих виробів, що вживаються як загальна назва, пишіть у лапках із малої букви: поряд зупинився новенький «ні¬сан», ми летіли на величезному «боїнгу», у полі торохкотів «слобо¬жанець».

Назви сайтів пишіть так:

 без родового слова — з малої букви (твітер, ґуґл);

 з родовим словом — з великої букви та в лапках (мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія»);

 як назви юридичних осіб — з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

Свята День Незалежності України, День Соборності України і День Конституції України — пишіть великими.

   Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишіть із ве¬ликої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше була лише Батьків¬щина).

Пишемо або по-новому, або по-старому

 Новий правопис допускає варіативність написання у деяких словах іншомовного походження, а також українських і давно засво¬єних словах.

Слова іншомовного походження

1.Лауреат і лавреат, аудиторія та авдиторія

 Правило. У словах, що походять із давньогрецької та латинської мов, буквосполучення аи звичайно передається через ав:

автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, лав¬ра, Аврора, Мавританія, Павло.

У запозиченнях із давньогрецької мови, які традиційно переда¬ють буквосполучення аи транслітерацією як ау, допускаються орфо¬графічні варіанти:

аудієнція та авдієнція, аудиторія та авдиторія, лауреат і лавре- ат (як лавр), пауза і павза, фауна і фавна.

2.Кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт

Правило. Буквосполучення ІЬ у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т:

антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католиць¬кий, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, Амальтея, Прометей, Текля, Таїсія, Теодор.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфо¬графічна варіантність:

анафема та анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафе¬дра і катедра, логарифм і логаритм, міф і міт, міфологія і міто- логія, Афіни та Атени, Борисфен і Бористен, Демосфен і Де- мостен, Марфа і Марта, Фессалія і Тессалія та ін.

3.Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер

Правило. У прізвищах та іменах іншомовного походження пе¬редавайте звук [д] двома способами:

 адаптуйте до звукового ладу української мови — буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер);

 імітуйте іншомовний [д] — буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Ге- ґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер).

 Чи застосовувати букву ґ в інших словах? Вважаємо це доціль¬ним, адже ця буква — наш мовний ексклюзив, який виокрем¬лює українську серед інших мов. Тим паче, слів з цією буквою не так вже й багато, наприклад: аґрус, ґава, ґазда , ґанок, ґату¬нок, ґвалт, ґедзь, ґрати (іменник), ґречний, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа. Є й неологізми — ґуґлити (від Соодіе).

 Шукаєте на клавіатурі букву ґ? Це клавіша ліворуч від букви Я. Якщо у вас такої клавіші немає, використовуйте комбінацію Аlt + + Сtrl + Г.

Українські й давно запозичені слова

1.Ірій і йрій ірод і йрод

На початку слова звичайно пишемо і. Деякі слова мають варіан¬ти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (дуже жорстока людина).

Індик залишиться лише індиком — варіанта «индик» в оста¬точній редакції правопису немає.

И пишемо на початку окремих вигуків (ич!) часток (ич який хитрий), дієслова икати (вимовляти и замість і) та похідного від нього іменника йкання.

Уживаємо и на початку в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх вимо¬ви в цих мовах: ийбен (ополчення в середньовічній Кореї), ир, Ич-оба (тип кургану), Кім Чен Ин.

2.Радості й радости, любові й любови

Правило. Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и:

гідности, незалежносте, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.

Варіативність закінчення -и у відповідних словах це не ново введення, а повернення норми з правопису 1928 року.

Мовні цікавинки наостанок

1.Тільки і вживаємо, якщо зіставляємо поняття:

Дні і ночі; Батьки і діти; Правда і кривда; Просте і складне ре¬чення.

Фемінітиви — слова жіночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду, які зазвичай використовують до всіх людей незалежно від їхньої статі:

Було Стало

професор професорка

 

директор директорка

автор авторка

дизайнер дизайнерка

редактор редакторка

майстер майстрйня

філолог філологйня

продавець продавчиня

патрон патронеса

учитель учителька

Правило. За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- від іменників чоловічого роду утворюйте іменники на означення осіб жіночої статі.