ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

2 вер. 2019 р.

Закон України «Про засади державної мовної політики»:

Закон України «Про освіту»:
 - Стаття 7. Мова освіти

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
 - Стаття 1. Визначення термінів
 … державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.
 - Стаття 6. Державна мова України
-  Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.


 Керуючись вище перерахованими законами у закладі діє єдиний мовний та орфографічний режим.