ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

30 черв. 2021 р.

Звіт
Селіванової С.М. 
директора 
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 3 «Дюймовочка » 
Первомайської міської ради Миколаївської  області
за 2020-2021 навчальний рік

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р.   № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю». 

Мета: забезпечення відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України

– Закону України «Про освіту»

– Закону України «Про дошкільну освіту»

– «Положення про дошкільний навчальний заклад»

– Базового компоненту дошкільної освіти

– Нормативно-правові акти

      А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи закладу.

Порядок діяльності дошкільного закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені директорм ЗДО.

Основну увагу в своїй роботі звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.

Заклад дошкільної освіти находиться за адресою: с. Первомайськ, вул. А. Антонюка, 8а

Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. 

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та  ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музично-спортивна зала;

– методичний кабінет;

 -медичний кабінет;

Територія закладу обладнана спортивним  та ігровими майданчиками  для кожної вікової групи.

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти  розраховано на 74 місць для дітей від 2 року до 6 (7) років. 

На виконання наказу по дошкільному закладу від 31.08.2020 № 64 а/г «Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками» у ДНЗ №3 у 2020/2021 навчальному році» .

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 5 вікових груп

 Група ранього віку (2-3 р.): 1 група;

 Група молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 1 групи;

 Група середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 група;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.):    2 група.

Мережа груп ДНЗ  повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.

Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин для 4 груп, для  І молодшої групи «Бджілки» - 12 годин.        

 Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:

дітей  раннього  віку – 28,

дошкільного  –102 дітей,  

(всього 130 дитини)

до школи випущено – 45 дітей.

       Групи комплектуються переважно у червні - серпні. 

У 2020/2021 н. р. в порівнянні з 2019/2020 н. р. кількість вихованців ДНЗ зменьшилась на 6 дітей. Зменьшилась наповнюваність груп: старших груп.

У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій. За даними моніторингу встановлено:

10  дітей  – з багатодітних сімей; 

16  дітей  – з малозабезпечених сімей;

11 дітей – сім’ї учасників бойових дій;

 1 - дитина - інвалід

6 дошкільнят охоплені соціально-педагогічним патронатом.

   Середня наповнюваність вікових груп  26  дитини та свідчить про те що групи закладу є перевантаженими.  Середньомісячний показник відвідування дітьми протягом року склав 44,5% (57 дітей), це на 8% менше , ніж торік.  

Основна причина невідвідування дітьми ДНЗ пов’язана із поширенням коронавірусної хвороби ,  12% із загальної кількості пропусків – по хворобах вихованців.

     Залишається проблемним залучення в заклад дітей національних меншин, які відмовляються від будь якого співробітництва з закладом.  Для вирішення питання охоплення всіх дітей  п'ятирічного віку мікрорайону  дошкільною освітою мною була здійснена робота щодо до інформаційно-роз яснювальної роботи серед сімей ромів, були звернення до фахівців соціальної служби, оновлена сторінка на сайті ДНЗ, що присвячена  консультативній роботі з батьками дітей, що не відвідують заклад, проте досягти 100 % результатів  з даного питання не вдалося. 

    Для вирішення питання  стабілізації  наповнюваності дітьми   ІІ молодших  груп,  забезпечення місцями в ДНЗ всіх дітей мікрорайону чотирічного віку віку організовувала  роботу двох паралельних старших груп. Тож в  цьому навчальному році 97 % дітей дошкільного віку були охоплені дошкільною освітою. 

     На виконання наказу управління освіти Первомайської міської ради від 02.12.2013 року № 495 « Про створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» у дошкільному закладі третій рік діє електронна реєстрація дітей перед вступом до дошкільного закладу, якою займаюсь особисто. Це дозволяє своєчасно прогнозувати кількість дітей у групах різного віку,забезпечити дотримання принципів рівності всіх дітей, рівномірності хлопчиків та дівчаток, вікових особливостей дітей, запобігти конфліктним ситуаціям.

Кадрове забезпечення

В закладі працює 13 педагогів та 18 чоловік обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 3 «Дюймовочка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100 %. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. 

Аналіз освітнього рівня педагогів

У 2020/2021 н.р. в ДНЗ №3 на кінець навчального року працює 12 педагогів та 1 медичний працівник. 1педагог, який знаходився в декретній відпустці, Панченко Тетяна Констянтинівна, звільнився.

Атестація педагогічних працівників здійснювалась спільної атестаційною комісією ДНЗ №1 «Ластівка», ДНЗ №3 «Дюймовочка» та ДНЗ №14 «Світлячок». Педагогам, які атестувались  надавала не тільки методичну допомогу  в організації атестації а й забезпечувала контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців,  що дало змогу провести атестацію без порушень. Атестація проводилась відкрито,  демократично, в онлайн режимі.

 З боку керівника в закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2020/2021 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації. У 2020/2021 році атестовано – 4 (31%) педагога. Педагоги звітували  перед колегами та представили власні досягнення  педагогічної майстерності за п’ять років на підсумковому засіданні атестаційної комісії, а саме: активна участь в методичних заходах ДНЗ та міста, проведення показових режимних моментів, просвітницька робота з батьками, видавнича діяльність. За результатами атестації 2020-2021 року: 

ГОЛОВАНЬ Валентину Іванівну, атестовано на відповідність займаній посаді та підтвердження раніше присвоєного 11 тарифного розряду з  25.03.2021 року.

ГОЛОВІНУ Олену Олексіївну, атестовано на відповідність займаній посаді та підтвердження раніше присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст  І  категорії» з  25.03.2021 року.

 ЦИГАНЕНКО Анжелу Анатоліївну, атестовано на відповідність займаній посаді та підтвердження раніше присвоєної   кваліфікаційної категорії «спеціаліст  І  категорії» з  25.03.2021 року.

 ЩЕРБАК Марину Валентинівну, атестовано на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  ІІ  категорії» з  25.03.2021 року.

             Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогічного колективу стала курсова перепідготовка.  Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. У поточному році курси підвищення кваліфікації повинна була пройти Хізрієва Надія Олександрівна, в жовтні місяці 2020 року, але за станом здоров’я курси не пройшла. Курси підвищення кваліфікації перенесли на вересень 2021 року Станом на 1 червня даний графік не виконано.

Звільнено 2 працівника: каштеляна Свідова Любов Савівна, кухар Сахарова Людмила Владіславівна. Причини звільнення – власне бажання.

Освітній процес 

  Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.  Освітній  процес  ДНЗ здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Крім того педагоги впроваджують у роботу парціальні програми.

       Управлінські рішення та дії, як директора  ДНЗ  у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.Розвиток екологічної свідомості дошкільників через пошуково – дослідницьку діяльність. 

2.Формування монологічного мовлення дітей дошкільного віку засобами педагогічних технологій

3.Організація гурткової роботи з закладі дошкільної освіти.

Створення умов повноцінного, різнобічного розвитку ініціативної, творчої та компетентної особистості через впровадження інноваційних технологій;

3. Підвищення активної педагогічної позиції педагогів, формування педагогічної рефлексії, відкритості інноваціям, здатності творчо змінюватись до вимог сучасності та власного потенціалу;

4. Підвищення якості та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ЗДО методів та засобів ІКТ;

5. Впровадження нових форм  співпраці з родинами вихованців та соціальними установами з метою покращення якості освітнього процесу та зміцнення матеріальної бази закладу.

Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю, серед яких:

o Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

o « Реалізація завдань за освітньої лінії БКДО «Дитина у світі соціумі» (старша група-жовтень, ІІ молодші – листопад,);

o Медико-педагогічний контроль на занятті з фізичного виховання»  (жовтень

o «Стан організації освітньої роботи щодо забезпечення наступності між школою та закладом освіти» (листопад);

o Організація роботи з дітьми з основ економічної культури (всі вікові групи) (січень,);

o Підсумковий - аналіз захворюваності за 2019 рік; аналіз виконання дітоднів за 2019 рік; аналіз виконання норм харчування  за 2019 рік (січень)

o Стан роботи з реалізації завдань освітньої лінії БКДО «Дитина у світі культури» (музична діяльність) І молодша група- січень, середня група – лютий.

o Стан роботи з музичного виховання дошкільників (ІІ молодші групи)  (лютий)

o Спрямованість рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей, зокрема гнучкості, сили, витривалості (березень)

o Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;

o Стан освітнього процесу (до атестації за графіком);

o Адміністративно-господарчий контроль;

o Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

o Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей;

o Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ЗДО (20-31.03.2019);

o Дотримання умов безпеки (жовтень, квітень).

   Протягом навчального року активно сприяла впровадженню педагогами в  освітній процес інновації. Із 10 педагогів всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технологій А. Богуш; Н. Гавриш; Л.Шульги, Дьєниша, Стеценко.

Особливу увагу приділяю розвитку обдарованості дітей. В закладі протягом року працювало 4 гуртка та 4 творчих лабораторій:

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та  колективу закладу. У ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. На кінець навчального  року педагогами обстежено 24 дитини раннього віку та 95 дітей дошкільного віку. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» визначено наступні результати:                                                                      
Порівняльна таблиця моніторингових досліджень вересень 2020 – травень 2021

  Методична робота 

      Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-3 ступенів №17 (директор Плотнікова Т.І.). Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні онлайн загальносадові збори з вчителями початкових класів. Випускники нашого закладу дошкільної освіти мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Дякую за персональний внесок в підготовці дітей до школи вихователям старших груп Куценко Людмилі Михайлівні, Облаєвій Сніжані Володимирівні, Хізрієвій Надії Олександрівні. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. 

 Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяло проведення відкритих переглядів за пріоритетними напрямками роботи в різних вікових групах. Вихователі мали змогу удосконалити свої знання щодо використання ефективних методів впливу. Протягом року до педагогічних рад проведено колективні перегляди:

 заняття гуртка «Юні фінансисти» «Подарунок для Ведмедика» - вихователь Гой О.С.

 заняття гуртка керівник Доброва Л.Л. «Подарунок для мами»

 заняття Пошуково – дослідницька діяльність «Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати» вихователь Облаєва С.В.

 заняття «Наша планета Земля» вихователь Хізрієва Н.О.

 «Тварини - наші друзі» Головань В.І

 Куценко Л.М.

 фестиваль дитячого театрального мистецтва педагоги закладу .

В ході відкритих переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

Заслуговують на увагу ефективно та продуктивно проведені такі методичні  заходи:

 Семінар – практикуму  «Як навчити дітей розв’язувати арифметичні задачі» (28.01. 2021р.)

 Квест «Рух – це здоров’я» 04.02.2021 

 Засідання клубу творчих педагогів  «Роль творчої діяльності вихователя у розвитку творчих здібностей дошкільників» 22.04.2021

 Методичний турнір «Мовлення вихователя — один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей» (04.02.2021) , 

 Засідання педагогічної майстерні у формі круглого столу  «Економічне виховання дошкільників»

 Психологічна студія «Гармонія душі» «Формування іміджу сучасного педагога» 04.03.2021

Проведено чотири педагогічних ради

Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.
Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.
Була членом комісії з тематичного вивчення вищезазначених питань. Результати вивчення тематичних питань розглядалися на педагогічній раді, комплексне вивчення узагальнилось наказом. Прийняті рішення сприяли покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.
   Однією з масових форм методичної роботи в дошкільному навчальному закладі є організація виставок, як епізодичних так і постійнодіючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками.
Вихованці всіх груп разом з батьками брали участь у конкурсах, фестивалях, виставках, які проходили в дошкільному закладі:
•        виставка малюнків «Моє рідне місто – Первомайськ»
 (вересень, 2020);
•        виставка поробок «Осінні фантазії»  (жовтень, 2020);
•        виставка робіт  «Новий рік чарує всіх» іграшки та поробки з покидькового матеріалу (грудень, 2020);
•        виставка дитячих робіт виконаних в нетрадиційній техніці малювання  «Світ дитячої творчості» (січень 2021)
•        Виставка «Великодня писанка» (квітень, 2021);
•        огляд  груп до нового навчального року (вересень, 2020р.) та до літнього оздоровчого періоду (травень, 2021р.) 

 Для підвищення рейтингу ЗДО , пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям закладу постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://duimovochka.org.ua та власній сторінці на facebook 
Контролювала своєчасність та якість роботи щодо висвітлення діяльності дошкільного закладу, її популяризації. Протягом навчального року в місцевих ЗМІ було надруковано станом на 01.06.2021 року 9  публікації у місцевій газеті «Всесвіт». Так у 2020 році ,  в журналі БВДС 11 – 12 2020 р.  надруковано заняття з економічного виховання ( середня група) «Музей однієї речі» вихователів Гой О.С., О.Г.Кузнєцової та у БВДС №3 2021р заняття «Лунтикові іменини» вихователя Головань В.І. Також надіслано 5 занять , які ще не було надруковано.
       Крім того наробки педагогів були  відіслані в інші фахові видання, розміщені на методичному порталі.
Організація роботи з сім’ями вихованців
 Протягом року на постійному контроль тримала організацію роботи з батьками вихованців ЗДО. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували до участі у заходах, які було спрямовано так, щоб підказати родині, як в домашніх умовах організувати художньо-творчу, пізнавальну, продуктивну діяльність, забезпечити оптимальний руховий режим для дитини та створити розвивальне середовище в дитячій кімнаті. Спонукання до сумісної творчості представлено в закладі освіти на виставках 
Завдяки спільній співпраці та допомоги батьківської громади наш заклад зайняв І місце в міському  конкурсі серед закладів дошкільної освіти міста Первомайська «Найошатніше подвір’я – обличчя закладу» 
Стабільним залишається середній показник відвідування дітьми дошкільного закладу – 45%.
Аналіз показників відвідування: 

 

           Аналізуючи показники захворюваності протягом навчального року слід зазначити, що більшість – це гострі респіраторні та вірусні захворювання. Найбільша кількість випадків простудних захворювань спостерігалась в осінній період ( вересень-жовтень), що було пов’язано з періодом адаптації та зниженням температури повітря на вулиці і в  групових приміщеннях. Викликає занепокоєння збільшення випадків захворювання на ротавірусну інфекцію 
У  2021 році за І квартал дітьми закладу пропущено по хворобі  40 день, із них:
- по простудним захворюванням пропущено 40 днів, із них:

В цьому році в закладі збільшились випадки простудних захворювань, а також зафіксований один випадок краснухи, але жодного випадку скарлатини та вітряної віспи.
Найбільший відсоток захворюваності було зареєстровано в 
І молодшій групі - 6% ,              
ІІ молодшій групі   – 14%  
старшій групі «А» – 2 %
        Тому  слід приділити особливу увагу профілактичним заходам, здійсненню постійного суворого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, проведенню санітарно-просвітницької роботи серед працівників дошкільного закладу та батьків. Також слід продовжувати проводити загартувальні процедури з метою підвищення імунітету вихованців. Пріоритетним напрямком роботи колективу закладу залишається проведення оздоровчих заходів, впровадження ефективних здоров’язбережувальних технологій у роботу з дітьми.
Соціальний захист та безпека життєдіяльності.
На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців  і працівників. З цією метою здійснила  такі заходи: розробила заходи запобігання дитячого   травматизму, посилила контроль   за  виконанням інструкцій з ОП та пожежної безпеки, за вчасним  проведенням інструктажів з працівниками, розробила циклограму інструктажів з батьками  вихованців. 
   Виконання їх  забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Але  вжитих заходів було недостатньо, бо впродовж звітного періоду  було не  зарегистровано  нещасних випадків з вихованцями під час навчально-виховного процесу та з працівником невиробничого характеру.
 Організація харчування
       Протягом навчального року  здійснювала управління організацією харчування та контроль за ним. Так, наказом  від 31.08.2021 №78 а/г   «Про призначення відповідального за організацію  харчування дітей у ДНЗ яслах-садку №3 «Дюймовочка» на  2020/2021 н.р», призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов'язки. 
Відповідно до вимог Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590 «Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), з метою розробки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на харчоблоці в нашому закладі впроваджуємо Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). 
Середня вартість харчування за один дітодень у 2020 році становила 43-44 грн., з них батьківська плата 25 грн. 80 коп., в І молодшій групі, у дошкільних групах– 26 грн. 40 коп. З 01.06.2021 року вартість харчування – 47-50 грн., з них батьківська плата 28 грн. 20 коп., в І молодшій групі, у дошкільних групах–30 грн. Звільненими від оплати за харчування  є діти , чиї батьки є учасниками  АТО (11 дітей), з малозабезпечених сімей (16 дітей), діти , багатодітні сім’ї і сплачують за харчування  своєї дитини 50% (10 сімей). Так з мого боку проводиться щоденний контроль не тільки за вартістю меню, але і за кількістю продуктів у коморі та якістю.       
З  метою контролю за виконанням натуральних норм харчування проведений аналіз виконання натуральних норм за  2020 рік  по основній групі продуктів, що складає −73 %,  в порівнянні з виконанням натуральних норм у 2019 році  – 70%.
Аналіз показав, що за 2020-2021 роки середнє виконання норм продуктів харчування таке:
Використання основних продуктів в 2020 році

Причиною недовиконання норм є систематичне підвищення цін на продукти харчування і недостатня вартість харчування, визначена міською радою. Водночас, всі напрямки роботи закладу по забезпеченню якісного, збалансованого та повноцінного харчування дітей вимагають системного та активного продовження і розвитку. В закладі розроблені, впроваджені та застосовуються постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчовихпродуктів (НАССР). Суть системи НАССР полягає у здійсненні контролю за безпечністю харчових продуктів та виявлення потенційної небезпеки (біологічної, хімічної, фізичної). В закладі створена і працює група безпечності харчових продуктів (група БХП). Протягом 2020-2021 навчального року групою проведено та задокументовано 12 перевірок з різних питань забезпечення безпеки всього харчового ланцюга. Працівники харчоблоку забезпечені спецодягом

Фінансово-господарська діяльність

         У 2020-2021 навчальному році батьківський комітет приймав участь в освітньому  процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО. Завдяки діяльності батьківського комітету та батьків вихованців під час підготовки до навчального року був зроблений косметичний ремонт у всіх приміщеннях для дітей, капітальний ремонт овочевого цеху на харчоблоці, облаштували туалетну кімнату для співробітників закладу.  Відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках кожної групи. Були поновлені ігрові осередки та дидактичний матеріал.. Придбаний відповідний посуд для пиття води дітям. Придбаний кухонний посуд: відра, каструлі, миски. За спонсорські кошти придбано дерев’яний будинок на майданчик старшої групи, частково замінена мебель на харчоблоці.                                                                                                                                                      

         Оформлена підписка періодичних видань до кінця 2021 року (7840 грн)

        Завдяки спільній злагодженій роботі адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьківськими комітетами цілеспрямовано здійснювалась робота по оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази. З вересня 2020 року по серпень 2021 року було залучено 144205 грн. З них бюджетних 37411 грн; батьківських 62927 грн., спонсорських 31367 грн; коштів педагогів 12500 грн. 

Шрам Андрій Валентинович:

• Столи для їдальні ( 9шт) – 10350 грн;

Депутат обласної ради ГОЛОВЧАНСЬКИЙ АНДРІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ  замінив вікна (7шт) на металопластикові на суму 35760 грн.        

    На виконання Закону України «Про освіту», статті 30 п3,п4   «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»,  основним завданням управлінської діяльності щодо удосконалення матеріально-технічної бази закладу є забезпечення цільового використання фінансового ресурсу та її прозорості. Всі придбані матеріали оприбутковані через ЦБ управління освіти міської ради, вся фінансова звітність в наявності. Щомісяця інформація про надходження і використання коштів, отриманих від благодійної допомоги висвітлювалась на сайті ДНЗ до 07 кожного місяця. Щокварталу голови батьківських комітетів звітують на батьківських зборах про отримані та витрачені кошти. В наявності протоколи зборів, звіти з підписами батьків про ознайомлення з їх змістом  

Звернення громадян.

За результатами аналізу роботи закладу за даним напрямком з’ясовано, що у 2020 

2021 н.р. розглянуто 14 звернень громадян, звернення вирішені позитивно. За характеристикою: всі звернення (заяви) первинні, 12 усних, 2 письмове. За видами звернень: 2 скарги. За результатами розгляду: 12 звернень вирішено позитивно, 2 – дано роз’яснення.

Основні питання, які були порушені в письмових зверненнях громадян:

Управлінська діяльність.

З метою забезпечення якісного функціонування та розвитку закладу систематично контролюю виконання річного плану, плану внутрішнього  контролю. Станом на 31.05.2021 року план виконано на 100 %.

   Протягом навчального року керувала роботою педагогічної ради. Було проведено 4 засідання на яких розглянуто25 питань, проведено 4 (3) виробничих наради на яких розглядалося 23 питання(17), 5(6) нарад при директору та розглянуто 21 питання (32).

Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя заслуга, а кропітка наполеглива робота всього колективу, педагогів Головіної О.О., Головань В.І., Гой О.С., Кузнєцової О.Г., Куценко Л.М., Козир А.О.,  Облаєвої С.В., Циганенко А.А., Хізрієвої Н.О., Щербак М.В.,   і членів  батьківського комітету: Журавльової М.В., Панченко Т.К.,  Сударікової Ю.В., Козоріз О.В., Коз'якової Г.В., Люшенко В.І., кожного  члена нашого трудового колективу і батьків.

  Однак  поряд з успіхами існує ряд недоліків і проблем.

Основні з них:

-потребує  подальшої модернізації матеріально-технічне забезпечення ДНЗ (капітальний пральні, дитячого туалету на ІІ поверсі;

-недоліки в роботі по залученню благодійних коштів від батьків, відсутність  благодійного фонду;

-середній рівень професіоналізму 30% педагогів, 

- відсутні педагоги, з вищою категорією, педагогічними званнями;

-недостатня активізація роботи методичної служби закладу (участь у фахових конкурсах, друкування на шпальтах фахових видань);

-середній показник відвідування дітьми ДНЗ.

Тож, виходячи з аналізу діяльності ДНЗ, прогнозуючи роботу закладу, ґрунтуючись на його можливості планую:  

-продовжити  удосконалення системи методичної роботи в закладі:

- активізувати участь педагогів закладу в професійних конкурсах різних рівнів, 

- створивши заохочувальну  систему та удосконаливши систему рейтингового оцінювання діяльності  працівників;                                                              

- продовжити активну агітаційну роботу щодо підвищення кваліфікаційного рівня, здобуття звань педагогами ДНЗ;

-працювати над підвищенням професійного рівня, саморозвитку педагогів: допомога у розробці індивідуальних програм професійного та творчого  розвитку педагогів, вибудовування його професійної кар'єри, надання переваги практичним формам роботи з педагогами;

-широка агітаційна робота щодо значення регулярного відвідування дітьми ДНЗ (на батьківських зборах, через сайт ДНЗ , в індивідуальних розмовах);

-організувати роботу Благодійного фонду

Модернізація матеріально-технічної бази:

-капітальний ремонт  туалетної кімнати на ІІ поверсі, пральні; 

-придбання протирочної машини на харчоблок;

-продовження роботи щодо осучаснення оформлення території закладу, висадження  багаторічних квітів,  заміна бордюрів,  лавочок на ігрових майданчиках.

-поповнення оснащення спортивного майданчика відповідним обладнанням; 

Я, як керівник і надалі буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя, розвитку і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу закладу та збільшення потенційних можливостей працівників.