ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

14 лют. 2018 р.

Директор ЗДО  - взірець для наслідування своїми підопічними, від мого ставлення до роботи залежить і ставлення співробітників закладу дошкільної освіти до педагогічного і виховного процесу.
Головне завдання управлінської діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства – зробити  заклад дошкільної освіти  демократичним закладом, створити умови для творчого пошуку, налагодити нормальний психологічний мікроклімат. Творча праця педагога вимагає певної системи взаємин. Директор  тут відіграє провідну роль. Світлана  Миколаївна керівник нової генерації, планує роботу колективу в умовах колегіальності, проектує взаємодію всіх структур і служб  закладу дошкільної освіти, сприяє створенню ділової творчої атмосфери в колективі.
Директор ЗДО  дуже складна та кропітка професія. Від кого залежить грамотна робота закладу дошкільної освіти? Звісно, насамперед, від директора. У тому, що директор  має бути хорошим керівником, організатором, ніхто не сумнівається. Керувати професійно – справа складна. Справжній професіоналізм  директора - це уміння створити грамотний колектив. 

Директор ЗДО повинен не тільки сам розуміти дітей, йому слід навчити цього вихователів і пильно стежити за їх педагогічною культурою. Він має бути на дві голови вищим у своїх знаннях , адже, якщо немає педагогічної грамотності, культури у директора, годі цього вимагати від колективу.
заклад дошкільної освіти  не може бути схожим на школу чи інші навчальні заклади. Він –  є закладом дошкільної освіти, він – для дітей. І той, хто там працює, має насамперед розуміти перспективу розвитку поки що маленької людини і нести за неї відповідальність.
Основа роботи директора  – це не керування, а подолання перешкод, які заважають нормально працювати колективу. Роки, проведені поряд з дітьми…Бачити, як на твоїх очах відбувається становлення людської особистості. Чи може бути щось краще, ніж дивитися в допитливі дитячі очі, довірливо держати в своїх руках тендітну дитячу долоньку? Бути причетною до цього, впливати на розвиток і виховання дітей – це є сенсом мого життя і моєю роботою.
Завданням педагогічного колективу,  є створення умов для розвитку компетентної особистості, поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення взаємодії з батьками.
Зміст освітньої роботи з дітьми наш  заклад дошкільної освіти відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компоненту дошкільної освіти України – оволодіння змістом дошкільної освіти упродовж усього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.
В своїй роботі педагогічний колектив активно використовує інноваційні педагогічні технології, що дає змогу урізноманітнити освітній процес в ЗДО, зробити його цікавим для дітей, педагогів та батьків, які є повноправними учасниками освітнього процесу в нашому  закладі.
Один із основних принципів нашої роботи – це відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами, з батьками.
    Забезпечуючи системну освітню та адміністративно-господарську роботу ЗДО, усвідомлюючи свою роль у колективі, я як директор  закладу маю бути професійно компетентною із різних питань діяльності закладу:
 - вміти вибирати інформацію та структурувати її;
 - вміти прогнозувати  шляхи розвитку закладу;
 - мобільно реагувати на ситуацію, приймати відповідне рішення;
- приймати нетрадиційні управлінські рішення;
 - прораховувати наслідки виконання ухвалених управлінських рішень.
Компетентність директора ЗДО є сукупністю необхідних для ефективної професійної діяльності системних науково-філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, предметних та соціально-функціональних знань і умінь, відповідних особистісних якостей.

Директор контролює:
- роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);
- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;
- виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;
- якість знань, умінь і навичок дітей;
- виконання рішень педагогічної ради;
- збереження обладнання і посібників;
- ведення документації вихователями, адміністрацією;
- організацію та здійснення роботи з батьками;
- фінансово-господарчу діяльність;
- роботу вихователів.

ДИРЕКТОР   РАДИТЬ :
Закон етики дошкільного працівника:
1.Якщо виникне сумнів, як вести себе по відношенню до іншої людини, постарайтесь поставити себе на місце тієї людини.
2.Не нав’язуйте своїх думок і смаків іншим.
3.Не дозволяйте собі грубі, безапеляційні судження.
4.Ні з ким не обговорюйте особисті стосунки колег.
5.Ніколи ні з ким не з’ясовуйте відносин у присутності сторонніх осіб.
6.Не ставте колег у незручне становище при сторонніх, зробіть вигляд, що не помітили їхніх промахів.
7.Вмійте берегти та поважати самолюбство і гідність інших людей.
8.Будьте толерантними за будь – яких обставин.
9.У будь – якій конфліктній ситуації вчіться знаходити і пропонувати розумне оптимальне рішення для врегулювання конфлікту.
10.Вчіться мати тверду життєву позицію з будь – якого питання, грамотно, культурно її відстоювати.
11.У будь – якій життєвій ситуації пам’ятайте: Ви – педагог, з Вас беруть приклад інші.
12.Пам’ятайте золоте правило етики: ставтесь до людей так, як би Ви хотіли, щоб вони ставились до Вас.